کمیته اجرایی

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی 2019

 

دبیر اجرایی : خانم دکتر نازیلا یوسفی : استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


اعضای کمیته اجرایی:

۱. خانم دکتر لیلا زارعی : پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
۲- خانم دکتر مرضیه زارع : پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
۳- آقای دکتر حسام الدین شریف نیا: متخصص اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۴- خانم دکتر فرزانه داستان: استادیار گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵- خانم دکتر مونا کارگر: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

 


کمیته اجرایی دانشجویی:

1- خانم دکتر مینا اسداللهی
2- آقای دکتر سجاد اسماعیلی
3- خانم دکتر فرناز افضل
4- آقای دکتر مهیار پلرودی مقدم
5- آقای دکتر محمد پیکانپور
6- خانم دکتر سهیلا رضایی
7- خانم دکتر مرضیه زرگران
8- خانم دکتر نرگس زندیه
9- خانم دکتر راحیل شاه طاهری
10- خانم دکتر نیکتا شبیری
11- خانم دکتر زهرا شریف
12- خانم دکتر شیوا شیخی
13- خانم دکتر منصوره صباغ
14- آقای دکتر سعید طاهری
15- خانم دکتر مهدیه فتحی
16- خانم دکتر هدی فرجی
17- خانم دکتر زهرا قاسمی
18- آقای دکتر مصطفی قاسمی
19- آقای دکتر نعیم کریم پور
20- آقای دکتر رضا گرجی
21- خانم دکتر زهرا گودرزی
22- خانم دکتر زهرا مجد
23- آقای دکتر محمد حسین متولی

 


دبیرخانه دائمی کنگره

آدرس شیراز: شیراز خیابان زند، جنب استانداری دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2، طبقه 8، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت 

تلفکس: 032309615-071

ایمیل: health.policy.research@gmail.com

 

 دبیرخانه علمی کنگره

تهران، انتهای خیابان نیایش، خیابان ولیعصر

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن: 982188200211

فکس: 982122439784

ایمیل: info@eapec2019.ir

 دبیرخانه اجرایی کنگره

آدرس: شیراز میدان دانشجو ابتدای خیابان ساحلی غربی ساختمان 2000 طبقه اول واحد 3

تلفن: 07132290003

موبایل: 09037895747 / 09034565747

ایمیل: info@eapec2019.ir