محور های کنگره

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی 2019

تم اصلی کنگره:
بیماری های غیرواگیر شامل:
-بیماری های قلبی عروقی
-سرطان ها
-بیماری های مزمن ریوی
-دیابت


موضوعات مورد توجه:
-فارماکواپیدمیولوژی
-فارماکوویژیلنس
-داروسازی بالینی
-اقتصاد دارو و تحقیقات پیامدها(Outcome Research)
-مدیریت دارو
-مطالعات بالینی و کارآزمایی ها
-داروسازی اجتماعی
-مدیریت ریسک
-آموزش داروسازی


دبیرخانه دائمی کنگره

آدرس شیراز: شیراز خیابان زند، جنب استانداری دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2، طبقه 8، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت 

تلفکس: 032309615-071

ایمیل: health.policy.research@gmail.com

 

 دبیرخانه علمی کنگره

تهران، انتهای خیابان نیایش، خیابان ولیعصر

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن: 982188200211

فکس: 982122439784

ایمیل: info@eapec2019.ir

 دبیرخانه اجرایی کنگره

آدرس: شیراز میدان دانشجو ابتدای خیابان ساحلی غربی ساختمان 2000 طبقه اول واحد 3

تلفن: 07132290003

موبایل: 09037895747 / 09034565747

ایمیل: info@eapec2019.ir